Skoleruter

Skolerute 2014-2015  
RSS

Kroken skole
Postboks 5506
9288 Tromsø

Tlf.:  77 79 11 00
Mob: 48 86 58 14

Fax: 77 79 11 01

Send e-post

 

 

 

Logg inn:

Nyheter fra skolen

Velkommen til nytt skoleår

Skolestart Kroken skole

Tirsdag 19. august starter grunnskolene i Tromsø opp igjen etter ferien. Starttidspunktene på Kroken skole er:
• 8. trinn kl. 08.30
• 9. og 10. trinn kl. 11.30

Buss fra Oldervika til Kroken kl. 07.23 og kl. 09.50.
Retur til Oldervika fra Kroken: 8.trinn kl. 12.00 og
9. og 10. trinn kl. 14.40.

Velkommen til nytt skoleår!
11.08.2014

Avslutning for 10.klasseelever

Avgangselever og foresatte ønskes velkommen til avslutning på Kroken skole, landskapet torsdag 19.6 kl 18.30
16.06.2014

Skjema for språkvalg/arbeidslivsfag og valgfag høstens 8.trinn


06.05.2014

Eksamensavvikling 10.trinn


25.04.2014

Presentasjoner til foreldremøte nytt 8.trinn

Presentasjonene som skulle vises på foreldremøtet ligger som vedlegg. Klikk på overskriften:)
23.04.2014

RSS
 

Til deg som er forelder- elevenes psykososiale skolemiljø

Infohefte fra utdanningsdirektoratet om elevenes psykososiale skolemiljø

NordområdeprosjektetKroken skole er med i Nordområdeprosjektet. Klikk på bildet for å gå inn på prosjektets hjemmeside.

Excel-veiledning

Her ligger ei veiledning for bruk av Excel. Denne vil være nyttig for alle elevene å gå igjennom:

Her kan du laste ned photostory